Stredoslovenská vodárenská spločnosť a.s. plánuje realizovať v rámci odkanalizovania aglomerácie Chrenovec-Brusno výstavbu splaškovej kanalizácie v našej obci. Podmienkou realizácie projektu je získanie finančných prostriedkov z eurofondov a záväzok 85 % producentov splaškových vôd, že sa pripoja ku skolaudovanej kanalizácii ( preukazuje sa podpísanou zmluvou o budúcej zmluve ). Termín odovzdania zmlúv je do 31.3.2016.

Bližšie informácie o projekte:

pdfCelková situácia projektu

pdfD 2 – Katastrálna situácia č.2

pdfSituácia č.3

pdfSituácia č.4

docxSprievodná správa

docxSúhrnná technická správa

pdfE Pozdĺžny rez 1

pdfE Pozdĺžny rez 2

pdfE Pozdĺžny rez 3

pdfE Pozdĺžny rez 4

pdfE Pozdĺžny rez 5pdfE Merná šachta

pdfE Kanalizačná prípojka

docxZmluva o budúcej zmluve – pripojenie kanalizácia

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce