Erb obce Jalovec – zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci strieborný sv. Ondrej so zlatým prstencovým nimbom, pravicou si pridržiava strieborným povrazom previazaný zlatý šikmý kríž, ľavicou na hrudi drží zlatú zatvorenú knihu.
Vlajka obce Jalovec – je bielo-modro-modro-žlto šikmo štvrtená ukončená tromi cípmi

Pečať obce Jalovec

  Symboly obce Jalovec sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou J-15/95.

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce