{tab 2010 |blue}

docVZN č. 1-2010 Miestne referendum
docZrušené VZN č. 2-2010 o odpadoch
docZrušené (nové č. 6-2012)VZN č. 3-2010-miestny poplatok Za KO

{tab 2009 |blue}

docVZN č. 1-2009-poskytovanie soc. služieb
docPríloha-1 k VZN 1-2009
docPríloha-2 k VZN 1-2009
docPríloha-3 k VZN 1-2009
docPríloha-4 k VZN 1-2009

{tab 2008 |blue}

docZrušené VZN č. 1-2008-Ovzdušie
docVZN č. 2-2008-o zdravom ŽP…
docVZN č. 3-2008-Daň za predajné automaty
docPríloha 1 k VZN 3-2008-Registračný list
docZrušené – VZN č. 4-2008-MŠ
docZrušené (nové 4-2012)-VZN 5-2008-o dani za psa
docZrušené (nové 3-2012) -VZN 6-2008 v znení VZN 1-2007- pohrebisko
docZrušené 2010 VZN 7-2008-miestny poplatok Za KO
docVZN č. 8-2008-o dani z nehnuteľností – doplnené VZN č. 7-2012
docZrušené – VZN č. 9-2008 v znení VZN 4-2008-MŠ
 docVZN obce Jalovec č.10-2008 o dani za užívanie VP33 KB

{tab 2007 |blue}

docZrušené – VZN č. 1-2007 Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
docVZN č. 1-2007 v znení VZN 3-2012-O prevádzke pohrebiska
docVZN č. 2-2007-O spôs.úhr.za posk.opatr.službu
docPríloha 1 k VZN 2-2007
docVZN č. 3-2007- Požiarny poriadok obce

{tab 2006 |blue}

docVZN č. 1-2006 – Ochrana detí
docP-1 k VZN 1-2006 Vzor žiadosti o príspevok na dopravu
docP-2 k VZN 1-2006 Vzor tlačiva k zúčtovaniu príspevku na dopravu
docP-3 k VZN 1-2006 Kvalita bývania
docP-4 k VZN 1-2006 Vzor tlačiva na vypracovanie projektu
docP-5 k VZN 1-2006 Vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku
docP-6 k VZN 1-2006 Vzor zúčtovania príspevku
docZrušené – VZN č. 2-2006 – Dotácie

{tab 2005 |blue}

docZrušené 2010 VZN 6-2005-o odpadoch

{tab 2003 |blue}

docZRUŠENÉ VZN 1-2003 – psy-nové1-2013

{/tabs}

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce