pdfDodatok č.2 k Licenčnej zmluve č.U1646/2013435.9 KB
pdfZmluva o dodávke plynu SPP1.91 MB
pdfZmluva o poskytnutí dotácie 1/20151.99 MB
pdfZOD č.1/2015 Revitalizácia ver. priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec12.91 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č. 1/2015308.94 KB
pdfDodatok č.1 k ZOD č.1/2015890.86 KB
pdfZmluva o dielo externý manažment325.18 KB
pdfZmluva o dielo kamerový systém681.1 KB
pdfZmluva o dielo č.2/20151.64 MB
pdfZmluva o dielo č. 4/2015 Obnova VO9.46 MB
pdfZmluva o dielo č.4/2015 VO príloha č.15.43 MB
pdfZmluva o dielo č.4/2015 VO príloha č.27.01 MB
pdfZOD č.4/2015 VO spoločný katalogový list13.85 MB
pdfZOD č.4/2015 VO katalogový list pol.693.23 MB
pdfMandátna zmluva SD VO1.47 MB
pdfZmluva o kon. úvere 1194_2015_UZ1.94 MB
pdfVšeobecné obch. podmienky pre úvery13.26 MB
pdfPrílohy kontokorent2.47 MB
pdfDohoda o vyplňovacom práve 1798_20151.95 MB
pdfZmluva o term. úvere 1195_20151.85 MB
pdfPrílohy prekleňovací úver4.52 MB
pdfDohoda o vyplňovacom práve 1796_20151.88 MB
pdfDodatok č.1 k poistnej zmluve č.11-4-106882.32 MB
pdfDodatok č.2 k zmluve č. KaHR-22VS-1001/0284/918.22 MB
pdfDodatok č.3 zmluvy KaHR-22VS-1001/0284/918.26 MB
pdfZmluva o terminovanom úvere č. 1528/20151.05 MB
pdfZmluva o úvere č.1528 2015 UZ154.73 KB
pdfZmluva o pôžičke č.1/20151.17 MB
pdfZmluva č. 336/20155.98 MB
pdfDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2216/2015/D153.27 KB
pdfVseobecne obchodne podmienky pre uvery355.89 KB
pdfOdkladacie podmienky130.08 KB
pdfSpecificke podmienky uveru167.37 KB
pdfVzor ziadosti o poskytnutie penaznych prostriedkov133.41 KB
pdfDodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-106882.39 MB
pdfZmluva o poskytnutí dotácie 2/2015.pdf1.96 MB

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce