pdfZmluva o dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a.s. – dodatok č.11.03 MB
pdfZmluva o dielo č. 4/A/20162.6 MB
pdfDodávateľsko odberateľská zmluva ZŠ 1.2 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č.1/2016312.77 KB
pdfzmluva ZBA 10262015112.07 MB
pdfDodavateľsko – odberateľská zmluva ZŠ – MŠ.pdf1.99 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č. 2/2016439.24 KB
pdfZmluva o poskytovaní služieb č. MSD Jalovec-01.pdf5.38 MB
pdfZmluva o spracovaní os.údajov-Mapa Slovakia Digital.pdf1.27 MB
pdfZmluva o výkupe vedľ. živ. produktov LADIS CO.pdf2.5 MB
pdfZmluva o dodávke plynu – Dodatok č.11.1 MB
pdfDodavateľsko – odberateľská zmluva ZŠ – MŠ.pdf1.99 MB
pdfZmluva o nájme č.320/20162.21 MB
pdfDodatok č.1 1194/2015 UZ36.01 KB
pdfDodatok č.1 Odkladacie podmienky17.87 KB
pdfDodatok_č._1_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_dodavateľsko-odberateľská_zmluva1.18 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 3/2016309.88 KB
pdfDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Inf.systému DCOM.pdf1.67 MB
pdfZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve6.36 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č.4/2016307.83 KB
pdfKúpna zmluva – drevo na koreni USJ663.74 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 5/2016438.15 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 6/2016441.03 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č.7/2016439.17 KB
pdfZmluva o dielo č. 407/20163.05 MB
pdfDodatok k poistnej zmluve č. 11-921-729006971.05 MB
pdfKúpno-predajná zmluva č. 416/20161.1 MB
pdfZámenná zmluva č. 420/20161.53 MB

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce