Zmluva o dielo 85_2019 stavebný dozor A
Zmluva 45_2019
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zmluva o poskytovaní dotácie pre JD Jalovec – 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dohoda č. 19_12_50J_18
Dohoda č. 19_12_52A_61
Dodatok č 2 – audit
Kúpna zmluva 661_2019
Kúpna zmluva Kršková a spol 341_2018
Zmluva o uvere č 412_2019_UZ
Vseobecne obchodne podmienky pre uvery
Specificke podmienky uveru
Odkladacie podmienky
Vzor ziadosti o poskytnutie penaznych prostriedkov
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-1
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-2
Zmluva o prevode nehnuteľnosti č. 712-2019
Kúpna zmluva – 57-2019
Zmluva 2019_1502_6886 Inta
Dodatok č. 1 k dohode č. 181250J34 14.12.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s.
Zmluva o nájme – KINET s.r.o.
Servisná zmluva – MeliTech
Zmluva 715_2019 Mak
blaho 678 _2019 – zverejnenie
Zmluva o dielo-webové sídlo-spracovanie osobných údajov – 2019
Kúpna zmluva č. 715-2019
Zmluva o poskytovaní vydávania certifikátov 2019
Zmluva o dielo č 2019_EE_01_038
Zmluva o úvere č. 42_007_19
Kúpna zmluva Knapek 371_2019
Kúpna zmluva Gotzl 376_2019 – zverejnenie
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa dodavateľsko-odberateľská zmluva – odber stravy z ZŠ s MŠ Ráztočno
Dodatok č. 3 k Zmluve o preprave zodňa 30.08.2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 341_2018
Zmluva o nájme PM 2019_355_1
Zmluva o nájme PM 2019_355_2
Zmluva o nájme PM 2019_355_3
Zmluva o nájme PM 2019_355_4
Zmluva o nájme PM 2019_355_5
Zmluva o nájme PM 2019_355_6
Zmluva o nájme PM 2019_355_7
Zmluva o nájme PM 2019_355_8
Zmluva o nájme PM 2019_355_9
Zmluva o nájme PM 2019_355_10
Zmluva o nájme PM 2019_355_11
Zmluva o dielo 972373
Zmluva o nájme PM 2019_355_12
Zmluva o nájme PM 2019_355_13
Zmluva o nájme PM 2019_355_14
Zmluva o nájme PM 2019_355_15
Zmluva o nájme PM 2019_355_16
Zmluva o nájme PM 2019_355_17
Zmluva o nájme PM 2019_355_18
Zmluva o nájme PM 2019_355_19
Zmluva o nájme PM 2019_355_20
Zmluva o nájme PM 2019_355_21
Zmluva o nájme PM 2019_355_22
Zmluva o nájme PM 2019_355_23
Zmluva o dielo 972374
Zmluva o nájme PM 2019_355_24
Zmluva o nájme PM 2019_355_25
Zmluva o nájme PM 2019_355_27
Zmluva o nájme PM 2019_355_26
Zmluva o nájme PM 2019_355_28
Zmluva o nájme PM 2019_355_29
Zmluva o nájme PM 2019_355_30
Zmluva o nájme PM 2019_355_31
Zmluva o nájme PM 2019_355_32
Zmluva o nájme PM 2019_355_33
Zmluva o nájme PM 2019_355_34
Zmluva o nájme PM 2019_355_35
Zmluva o nájme PM 2019_355_36
Zmluva o nájme PM 2019_355_37
Zmluva o nájme PM 2019_355_38
Zmluva o nájme PM 2019_355_39
Zmluva o nájme PM 2019_355_40
Zmluva o dielo 972375
Zmluva o nájme PM 2019_355_41
Zmluva o nájme PM 2019_355_42
Zmluva o nájme PM 2019_355_43
Zmluva o nájme PM 2019_355_44
Zmluva o nájme PM 2019_355_45
Zmluva o nájme PM 2019_355_46
Zmluva o nájme PM 2019_355_47
Zmluva o nájme PM 2019_355_48
Zmluva o nájme PM 2019_355_49
Zmluva o nájme PM 2019_355_50
Zmluva o nájme PM 2019_355_51
Zmluva o nájme PM 2019_355_52
Zmluva o nájme PM 2019_355_53
Zmluva o nájme PM 2019_355_54
Zmluva o nájme PM 2019_355_55
Zmluva o nájme PM 2019_355_56
Zmluva o nájme PM 2019_355_58
Zmluva o nájme PM 2019_355_57
Zmluva o nájme PM 2019_355_59
Zmluva o nájme PM 2019_355_60
Zmluva o nájme PM 2019_355_61
Zmluva o nájme PM 2019_355_62
Zmluva o nájme PM 2019_355_63
Zmluva o nájme PM 2019_355_64
Zmluva o nájme PM 2019_355_65
Zmluva o nájme PM 2019_355_66
Zmluva o nájme PM 2019_355_67
Zmluva o nájme PM 2019_355_68
Zmluva o nájme PM 2019_355_69
Zmluva o nájme PM 2019_355_70
Zmluva o nájme PM 2019_355_71
Zmluva o nájme PM 2019_355_72
Zmluva o nájme PM 2019_355_73
Zmluva o nájme PM 2019_355_74
Zmluva o nájme PM 2019_355_75
Zmluva o nájme PM 2019_355_76
Zmluva o nájme PM 2019_355_77
Zmluva o nájme PM 2019_355_78
Zmluva o nájme PM 2019_355_79
Zmluva o nájme PM 2019_355_80
Zmluva o nájme PM 2019_355_81
Zmluva o nájme PM 2019_355_82
Zmluva o nájme PM 2019_355_83
Zmluva o nájme PM 2019_355_84
Zmluva o nájme PM 2019_355_84_1
Zmluva o nájme PM 2019_355_85
Zmluva o nájme PM 2019_355_86
Zmluva o nájme PM 2019_355_87
Zmluva o nájme PM 2019_355_88
Zmluva o nájme PM 2019_355_89
Zmluva o nájme PM 2019_355_90
Zmluva o nájme PM 2019_355_91
Zmluva o nájme PM 2019_355_92
Zmluva o nájme PM 2019_355_93
Zmluva o nájme PM 2019_355_94
Zmluva o nájme PM 2019_355_95
Zmluva o nájme PM 2019_355_96
Zmluva o nájme PM 2019_355_97
Zmluva o nájme PM 2019_355_98
Zmluva o nájme PM 2019_355_99
Zmluva o nájme PM 2019_355_100
Zmluva o nájme PM 2019_355_101
Zmluva o nájme PM 2019_355_102
Zmluva o nájme PM 2019_355_103
Zmluva o nájme PM 2019_355_104
Zmluva o nájme PM 2019_355_105
Zmluva o nájme PM 2019_355_106
Zmluva o nájme PM 2019_355_107
Zmluva o nájme PM 2019_355_108
Zmluva o nájme PM 2019_355_109
Zmluva o nájme PM 2019_355_110
Zmluva o nájme PM 2019_355_111
Zmluva o nájme PM 2019_355_112
Zmluva o nájme PM 2019_355_113
Zmluva o nájme PM 2019_355_114
Zmluva o nájme PM 2019_355_115
Zmluva o nájme PM 2019_355_116
Zmluva o nájme PM 2019_355_117
Zmluva o nájme PM 2019_355_118
Zmluva o nájme PM 2019_355_119
Zmluva o nájme PM 2019_355_120

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce