Zmluva o dielo 85_2019 stavebný dozor A
Zmluva 45_2019
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zmluva o poskytovaní dotácie pre JD Jalovec – 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dohoda č. 19_12_50J_18
Dohoda č. 19_12_52A_61
Dodatok č 2 – audit
Kúpna zmluva 661_2019
Kúpna zmluva Kršková a spol 341_2018
Zmluva o uvere č 412_2019_UZ
Vseobecne obchodne podmienky pre uvery
Specificke podmienky uveru
Odkladacie podmienky
Vzor ziadosti o poskytnutie penaznych prostriedkov
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-1
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-2
Zmluva o prevode nehnuteľnosti č. 712-2019
Kúpna zmluva – 57-2019
Zmluva 2019_1502_6886 Inta
Dodatok č. 1 k dohode č. 181250J34 14.12.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s.
Zmluva o nájme – KINET s.r.o.
Servisná zmluva – MeliTech
Zmluva 715_2019 Mak
blaho 678 _2019 – zverejnenie
Zmluva o dielo-webové sídlo-spracovanie osobných údajov – 2019
Kúpna zmluva č. 715-2019
Zmluva o poskytovaní vydávania certifikátov 2019
Zmluva o dielo č 2019_EE_01_038
Zmluva o úvere č. 42_007_19
Kúpna zmluva Knapek 371_2019
Kúpna zmluva Gotzl 376_2019 – zverejnenie
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa dodavateľsko-odberateľská zmluva – odber stravy z ZŠ s MŠ Ráztočno
Dodatok č. 3 k Zmluve o preprave zodňa 30.08.2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 341_2018

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce