V súvislosti  s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 určuje Obec Jalovec elektronickú adresu jalovec@stonline.sk na doručenie žiadostí o voľbu poštou (046/5471948, 046/5471949).

Bližšie informácie nájdete na http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zbierka zákonov č. 351 – vyhlásenie volieb do NR SR

Informácia pre voliča – voľby do NR SR

Oznámenie okrsok, miestnosť, zapisovateľka,e-mail

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce