petras

VZN 6-2017 o zavedení elektronických služieb

VZN 5-2017 ktorým sa upravuje poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území obce Jalovec

VZN č.4-2017 o poplatku za KO aDSO

VZN č.3-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2-2016 o miestnych daniach

VZN č. 2-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Jalovec č. 4-2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Jalovec č. 5-2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín

 

 

pdfZmluva o prevádzke pohrebiska1.87 MB
pdfPoistná zmluva Union 25116362.58 MB
pdfMandátna zmluva1.32 MB
pdfZmluva o poskytnutí dotácie 1/20141.97 MB
pdfZmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZPO2.13 MB
pdfZmluva o poskytnutí služieb – audit1.29 MB
pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy Z22140120725016.79 MB
pdfDodatok č.2/2014 k Zmluve o službách č.1/2010497.94 KB
pdfPoistná zmluva č.25116692.59 MB
pdfKúpna zmluva 1/2014376.95 KB
pdfKúpna zmluva č.2/2014430.32 KB
pdfZmluva o spolupráci 1125/2014-PN1.28 MB
pdfPoistná zmluva 44190043002.35 MB
Kúpna zmluva č. 256/201436 KB
pdfZámenná zmluva č.1/2014200.6 KB
pdfDodatok č.1 BP-com1.07 MB
pdfIhrisko NZ 2014 pdf197.69 KB
pdfKúpna zmluva-silo pdf130.82 KB
pdfKúpnopredajná zmluva-drevo118.03 KB
pdfZmluva o dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a.s. – dodatok č.11.03 MB
pdfZmluva o dielo č. 4/A/20162.6 MB
pdfDodávateľsko odberateľská zmluva ZŠ 1.2 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č.1/2016312.77 KB
pdfzmluva ZBA 10262015112.07 MB
pdfDodavateľsko – odberateľská zmluva ZŠ – MŠ.pdf1.99 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č. 2/2016439.24 KB
pdfZmluva o poskytovaní služieb č. MSD Jalovec-01.pdf5.38 MB
pdfZmluva o spracovaní os.údajov-Mapa Slovakia Digital.pdf1.27 MB
pdfZmluva o výkupe vedľ. živ. produktov LADIS CO.pdf2.5 MB
pdfZmluva o dodávke plynu – Dodatok č.11.1 MB
pdfDodavateľsko – odberateľská zmluva ZŠ – MŠ.pdf1.99 MB
pdfZmluva o nájme č.320/20162.21 MB
pdfDodatok č.1 1194/2015 UZ36.01 KB
pdfDodatok č.1 Odkladacie podmienky17.87 KB
pdfDodatok_č._1_ktorým_sa_mení_a_dopĺňa_dodavateľsko-odberateľská_zmluva1.18 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 3/2016309.88 KB
pdfDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Inf.systému DCOM.pdf1.67 MB
pdfZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve6.36 MB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č.4/2016307.83 KB
pdfKúpna zmluva – drevo na koreni USJ663.74 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 5/2016438.15 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľností č. 6/2016441.03 KB
pdfZmluva o prevode nehnuteľnosti č.7/2016439.17 KB
pdfZmluva o dielo č. 407/20163.05 MB
pdfDodatok k poistnej zmluve č. 11-921-729006971.05 MB
pdfKúpno-predajná zmluva č. 416/20161.1 MB
pdfZámenná zmluva č. 420/20161.53 MB

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce