Úradná tabuľa

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia na základe záverov zo zasadania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. 02. 2020 zaslal obci Jalovec základné informácie a usmernenie vo veci výskytu koronavírusu, kde odporúča:

V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu informovať sa o postupe proti koronavírusu, môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe volať na číslo RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 046/5192026.

Primárna linka, kde je možné získať informácie:

112

Volať môžete NON STOP linky zriadené Úradom pre verejné zdravotníctvo Bratislava

 0918 659 580 a 0917 222 682.

 www.uvzsr.sk

 

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19

Koronavirus_odporucania

Koronavirus_ako znížiť riziko infekcie

Letak_SD_cistych_ruk_2020

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce